Aanmaning ontvangen?

U heeft een brief van ons ontvangen. Wat nu?

Onderneem altijd actie:

U betaalt de vordering zoals is aangegeven in de brief.

U kunt het bedrag niet ineens betalen. Neemt u dan contact met ons op om een betalingsregeling te treffen.

U bent het niet eens met (de hoogte van) de vordering. Stuur ons uw bezwaar per e-mail of post en vermeld hierbij het dossiernummer.

U bent in het geheel niet in staat om te betalen. Zoek hulp en informeer ons over uw situatie zodat we samen met u kunnen kijken naar een mogelijke oplossing. U kunt een schuldbemiddelaar zoeken of zich bijvoorbeeld melden bij het OCMW.

Indien u, om welke reden dan ook, niet betaalt, kunnen wij namens de schuldeiser gerechtelijke stappen ondernemen. Dit brengt extra kosten met zich mee, hetgeen u zal willen vermijden. Contacteer ons zodra u een brief heeft ontvangen.