Advies

Wij adviseren u over uw facturatie, uw algemene voorwaarden en uw factuurvoorwaarden. Correcte factuurvoorwaarden zijn van belang omdat in België incassokosten niet wettelijk zijn geregeld, hetgeen in Nederland wel het geval is. Indien u over correcte factuurvoorwaarden beschikt, kunnen onze kosten worden verhaald op de wederpartij.

Wij adviseren u over uw facturatie. Wij helpen u bij het opzetten van een correcte wijze van factureren. Hoe een correcte factuur wordt opgesteld en de wijze van betalingsopvolging: het versturen van herinnering, aanmaning en ingebrekestelling in de juiste terminologie.

Of u nu een starter bent of reeds een ervaren ondernemer, de facturatie dient steeds correct te gebeuren. Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact met ons op.