Gerechtelijk traject

Wij bewandelen eerst de minnelijke weg. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, doen we u een voorstel voor het gerechtelijke traject. Hierbij wordt de verhouding tussen kosten en baten natuurlijk niet uit het oog verloren. Omdat ieder dossier anders is en dus een andere benadering nodig heeft, wordt het gerechtelijk traject per geval bekeken.


Credit Incasso is ook in het gerechtelijk traject uw incassopartner. Wij bieden u het volgende aan:

 • Gerechtelijke invordering bij Belgische Rechtbank
 • IOS: Invordering Onbetwiste Geldschulden
 • Gerechtelijke invordering in Nederland tot € 25.000,-
 • Gerechtelijke invordering in Nederland van achterstallige huurpenningen en ontruiming van het gehuurde
 • Gerechtelijke invordering in Duitsland en Frankrijk

Wenst u hierover meer informatie?

BEL ONS OP +32 478 75 94 10 of +31 625 10 18 93


Gerechtelijke invordering bij Belgische rechtbank

Tijdens de gerechtelijke invordering bij een Belgische rechtbank werken wij samen met onze vaste advocaat. Onze vaste advocaat zal de procedure voeren. In de meeste dossiers werkt onze vaste advocaat voor een fixed fee.

Onze vaste advocaat stelt de dagvaarding op en de gerechtsdeurwaarder brengt de dagvaarding uit. De wederpartij moet voor de bevoegde rechter verschijnen. De procedure wordt gevoerd en de rechter doet uitspraak over de zaak. Er wordt vonnis gewezen. Bij een positief vonnis ten voordele van onze cliënt, zal de gerechtsdeurwaarder het vonnis uitvoeren. Als de wederpartij niet vrijwillig overgaat tot betaling, dan kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op roerende en onroerende zaken van de wederpartij.

Gerechtelijke invordering bij Nederlandse rechtbank

Tijdens de invordering bij een Nederlandse rechtbank zal onze jurist uw zaak behartigen. Bij vorderingen tot € 25.000,- en alle huurinvorderingen is er geen advocaat nodig. Bij andere vorderingen werken we samen met onze vaste advocaat. In de meeste dossiers zal er een fixed fee worden afgesproken.

Onze jurist stelt de dagvaarding op en de gerechtsdeurwaarder brengt de dagvaarding uit. De wederpartij moet voor de bevoegde rechter verschijnen. De procedure wordt gevoerd en de rechter doet uitspraak over de zaak. Er wordt vonnis gewezen. Bij een positief vonnis ten voordele van onze cliënt, zal de gerechtsdeurwaarder het vonnis uitvoeren. Als de wederpartij niet vrijwillig overgaat tot betaling, dan kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op roerende en onroerende zaken van de wederpartij.

Gerechtelijke invordering in Duitsland en Frankrijk

Voor gerechtelijke invorderingen in Duitsland en Frankrijk hebben wij partners in Mönchengladbach en Parijs.


Wat zijn de kosten van een gerechtelijke procedure?

De kosten van een gerechtelijke procedure bestaan uit:

 • Dagvaarding opstellen
 • Dagvaarding betekenen door de gerechtsdeurwaarder
 • Gerechtskosten / Griffierecht
 • Salaris van de jurist of advocaat
 • Betekenen van het vonnis
 • Eventueel executiekosten (kosten van beslaglegging en verkoop)

Deze kosten zullen zoveel mogelijk op de wederpartij worden verhaald. De kosten van de deurwaarder en de gerechtskosten worden integraal van de wederpartij gevorderd. Voor de gerechtelijke procedure wordt aangevat, wordt er in de meeste gevallen een voorschot van de cliënt gevraagd.