Gerechtelijk traject

Werkwijze:

Wij bewandelen eerst de minnelijke weg. Indien dit geen resultaat oplevert, handelen wij als volgt:

De debiteur wordt gedagvaard om voor de bevoegde rechter te verschijnen.

Met het vonnis van de rechter wordt getracht om uw vordering voldaan te krijgen.

Indien nodig laten we de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op roerende en onroerende zaken van de debiteur.

In het gerechtelijk traject werken we samen met onze vaste advocaat en gerechtsdeurwaarder. Onze vaste advocaat werkt tegen een gereduceerd tarief. Hierdoor zullen de kosten lager uitvallen dan wanneer u rechtstreeks naar een advocaat stapt.

In Nederland kunnen we tot een een bedrag van € 25.000,- zelf dagvaarden en hebben we geen advocaat nodig. Voor de vordering van huurpenningen en ontruiming van het gehuurde, bestaat er geen bovengrens ten aanzien van het bedrag.

Onze jurist zal de zaak behartigen.