Wanneer start ik een incassotraject?

Het overkomt veel ondernemers; één of meerdere klanten betalen hun facturen niet binnen de afgesproken termijn. U kunt een incasssotraject starten wanneer klanten niet op uw betalingsherinneringen en/of aanmaning hebben gereageerd. Met behulp van het incassotraject zal het u vaak alsnog lukken om de betaling te innen.

Uit welke fases bestaat een incassotraject?

Een incassotraject bestaat uit twee fases; het minnelijke traject en het gerechtelijke traject. Uit de praktijk blijkt dat de meeste schuldenaars binnen het minnelijke traject alsnog de betaling voldoen. Gemiddeld 10% van de schuldenaars belandt uiteindelijk in een gerechtelijk traject.

Wat is het minnelijk incassotraject?

Het minnelijke traject wordt ook wel het buitengerechtelijke incassotraject genoemd, aangezien hier geen rechter bij komt kijken. Binnen dit traject kan het incassobureau telefonisch, per e-mail en per brief contact met de schuldenaar opnemen. Een incassobureau mag geen beslag leggen, maar wel bij schuldenaars langsgaan. Wordt er niet betaald na aanleiding van het minnelijke traject? Dan start u het gerechtelijke traject. Credit Incasso werkt in de minnelijke fase van het traject vaak op basis van het ‘No cure no pay’ principe. Dit houdt in dat u slechts een bijdrage betaalt als het ons lukt om uw openstaande bedragen bij uw schuldenaars te innen. Lukt het ons niet? Dan betaalt u niks. Vraag voor meer informatie hierover naar onze voorwaarden.

Wat is het gerechtelijk incassotraject?

Bij een gerechtelijk traject, de naam zegt het al, is er wél sprake van tussenkomst van een rechter. De schuldeiser laat hierbij immers de schuldenaar voor de rechter komen. De rechter neemt een definitief besluit over de kwestie. Hierna mag het incassobureau een gerechtsdeurwaarder inschakelen om de openstaande betaling bij de schuldenaar te innen. Waar het minnelijke traject geen kosten met zich meebrengt, is dit wel degelijk het geval bij het gerechtelijke traject. Als het slechts een kleine openstaande schuld betreft, zult u dus moeten overwegen of een gerechtelijk traject loont. Ook binnen deze fase van het traject zijn wij uw incassopartner en bieden wij u graag onze hulp aan.