Wat zijn internationale incassodossiers?

Onder internationale incassodossiers verstaan we dossiers die betrekking hebben op buitenlandse schuldenaars. Steeds meer Belgische bedrijven doen immers zaken buiten de landsgrenzen. Als er sprake is van een betalingsachterstand bij een buitenlandse schuldenaar, dan kunt u een internationaal incassotraject, ook wel internationale incasso, starten.

Waarin verschilt een internationaal dossier van een nationale?

Doordat de kwestie zich niet slechts binnen de eigen landsgrenzen afspeelt, zijn er meer wetten en regels waar men rekening mee dient te houden. Onder meer deze regelgeving, de taalbarrière en de angst voor hoog oplopende kosten kunnen u weerhouden om deze schulden te laten verhalen. Het is dan ook belangrijk om met de juiste partner samen te werken. Wij kunnen echter ook vorderingen buiten de landsgrenzen voor u innen. Kiest u dus voor Credit Incasso als u een vordering wilt innen in Nederland, Luxemburg, Duitsland of Frankrijk.

Wat zijn voorbeelden van een internationale incasso?

Er zijn een aantal vormen die onder internationale incasso vallen. Dit geldt bijvoorbeeld als u als Belgische firma goederen of diensten heeft geleverd aan een bedrijf of particuliere afnemer in Nederland, Luxemburg, Duitsland of Frankrijk. Ook is internationale incasso van toepassing als u als buitenlandse firma goederen of diensten heeft geleverd aan een Belgische firma of particuliere klant. U kunt een incassotraject starten wanneer de klant niet gereageerd heeft op betalingsherinneringen en aanmaningen. Het incassotraject bestaat vervolgens uit een minnelijk en een gerechtelijk incassotraject.

Hoe start u een internationale kwestie?

Als u een incassotraject in het buitenland wil starten, dan adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen. Dit kan via WhatsApp, telefonisch, of door ons een e-mail te sturen. Vermeldt u hierin de kenmerken van uw zaak, waaronder het te vorderen bedrag en het land waarin het bedrag verhaald dient te worden. Wij kunnen u dan het juiste advies geven bij het starten van een internationaal incassotraject.