Wie benader ik als ik een aanmaning ontvang?

Als u een aanmaning heeft ontvangen, dan kunt u dit beschouwen als betalingsherinnering. Op de aanmaning vindt u naast het betreffende bedrag ook het bedrijf dat deze verstuurd heeft. Bij vragen neemt u dus contact op met het bedrijf in kwestie. In sommige gevallen is de inning uitbesteed aan een incassobureau. In dit geval kunt u het incassobureau benaderen, aangezien zij ook over informatie omtrent de openstaande betaling beschikken.

Welke kosten worden genoemd in een aanmaning?

Op een aanmaning vindt u meerdere bedragen, namelijk het oorspronkelijke bedrag en de berekende rente. Bij de wet is een vast rentebedrag bepaald voor particuliere schuldenaars. Voor zakelijke contacten worden de regels uit de algemene voorwaarden van het bedrijf gehanteerd. Beschikt het bedrijf hier niet over? Dan zijn de zelfde bedragen die de wet heeft opgemaakt voor particulieren van toepassing.

Hoe bepaalt u of u een aanmaning wel of niet moet betalen?

Het is raadzaam ook eerst te kijken of u bekend bent met het bedrijf en de in rekening gebrachte kosten. Bepaal dus eerst of er sprake van een legitieme aanmaning of van fraude is. Komen de factuur en het bedrijf dat deze verstuurd heeft u bekend voor? Dan dient u deze zo spoedig mogelijk te betalen, om zo een mogelijke verhoging van het verschuldigde bedrag te voorkomen.

Kent u het bedrijf en/of de posten op de factuur niet? Wees dan op uw hoede. De laatste jaren komt fraude door middel van spookrekeningen steeds vaker voor. Als een factuur u niet gelijk bekend voorkomt, zoek dan informatie over het bedrijf en diens aanbod. Dit kunt u bijvoorbeeld online, in uw eigen postvak of binnen uw eigen administratie doen.

Levert dit niets op? Neem dan contact op met het bedrijf om uitleg over de aanmaning te vragen.

Wat gebeurt er als u de aanmaning negeert?

Het is belangrijk dat u dit daadwerkelijk oppakt. Vaak volgt er na een eerste aanmaning immers een tweede aanmaning. Hierop zijn ook hogere kosten van toepassing. Tweede aanmaningen zijn vaak dwingender van toon dan eerste aanmaningen. Het is dus belangrijk om in het geval van een legitieme aanmaning de kosten zo spoedig mogelijk te voldoen. Dit voorkomt een volgende verhoging van de verschuldigde kosten. Als de aanmaning niet legitiem is, dan is het belangrijk dat u hier bezwaar tegen maakt. Doet u dit niet (tijdig), dan is er grote kans dat u in een incassotraject belandt.